Quản trị doanh nghiệp trong công ty đại chúng

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”) đã có hiệu lực từ ngày 01/08/2017, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đ...

Quy định mới về hàng nhập khẩu và xuất khẩu

Bộ tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2017/TT-BTC (“Thông tư 65”) nhằm đưa ra những thay đổi trong danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam. Thông tư 65 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Tải bài viết tại đây

Trách nhiệm của người lao động khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động

Khi người lao động (“NLĐ”) chấm dứt  hợp đồng lao động (“HĐLĐ”) và trước đó đã ký kết hợp đồng đào tạo (“HĐĐT”) với doanh nghiệp thì trách nhiệm của NLĐ được Bộ luật Lao động (“BLLĐ”) quy định trong trường h...

Gỡ vướng để mang lại nhiều lợi ích hơn với doanh nghiệp XNK

Phương pháp quản lý tuân thủ nhằm “định hướng” cộng đồng kinh doanh đến với việc tuân thủ tự nguyện (rủi ro thấp). Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại buổi họp báo chuyên đề “Áp dụng quản lý tuân thủ đố...