Quản trị doanh nghiệp trong công ty đại chúng

Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“Nghị định 71”) đã có hiệu lực từ ngày 01/08/2017, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đ...

Gỡ vướng để mang lại nhiều lợi ích hơn với doanh nghiệp XNK

Phương pháp quản lý tuân thủ nhằm “định hướng” cộng đồng kinh doanh đến với việc tuân thủ tự nguyện (rủi ro thấp). Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại buổi họp báo chuyên đề “Áp dụng quản lý tuân thủ đố...