Đề nghị sửa đổi một số luật về xây dựng

Bộ Xây dựng đang đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch đô thị. Bộ Xây dựng cho biết, Luật Xây dựng năm 2014, Luật Nhà ở n...