Quy định mới về điều kiện kinh doanh nhập khẩu ô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định 116/2017/NĐ-CP (“Nghị định 116”) Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô, có hiệu lực thi hành từ ngày 17/10/2017. Tải bài viết tại đây