Gỡ vướng để mang lại nhiều lợi ích hơn với doanh nghiệp XNK

Phương pháp quản lý tuân thủ nhằm “định hướng” cộng đồng kinh doanh đến với việc tuân thủ tự nguyện (rủi ro thấp). Đây là một trong những nội dung được trao đổi tại buổi họp báo chuyên đề “Áp dụng quản lý tuân thủ đố...